1. <menuitem id="o5m0q"><acronym id="o5m0q"><div id="o5m0q"></div></acronym></menuitem><track id="o5m0q"><dfn id="o5m0q"></dfn></track>

   <video id="o5m0q"><ol id="o5m0q"></ol></video>
   <strong id="o5m0q"></strong>

    1. 汽車板汽車板汽車板汽車板 常州仁成金屬制品有限公司 www.333mobi.com/56789 專業生產:鋼管,精密鋼管,無縫鋼管。
     汽車板 常州仁成金屬 電話:0519- 8361 1681 經理:董經理 1333 788 3086
            
       <<<回首頁 產品簡介 寶鋼標準 寶鋼標準 牌號對照
            
     產地 品種 牌號 規格 總重量 價格 存放地
     寶鋼股份 熱軋 QStE420TM 1.5*1000*c 15.62 4670 常州市
     韓國浦項 酸洗 SAPH400 1.5*1080*c 13.33 4806 常州市
     寶鋼股份 酸洗 S355MC 1.500*830*C 5.88 6656 常州市
     首鋼 酸洗 SAPH440 1.6*1000*C 12.885 4886 常州市
     首鋼 酸洗 SAPH440 1.6*1000*C 14.25 4886 常州市
     首鋼 酸洗 SAPH440 1.6*1030*C 14.755 4886 常州市
     首鋼 酸洗 SAPH440 1.6*1070*C 14.985 4886 常州市
     首鋼 酸洗 SAPH440 1.6*1070*C 15.175 4886 常州市
     首鋼 酸洗 SAPH440 1.6*1070*C 15.755 4886 常州市
     首鋼 酸洗 SAPH440 1.6*1110*C 15.995 4886 常州市
     首鋼 酸洗 SAPH440 1.6*1110*C 16.785 4886 常州市
     梅鋼 熱軋 SAPH440 1.6*1250*C 11.23 4546 常州市
     日照鋼鐵 酸洗 SAPH440 1.6*1250*C 11.57 4556 常州市
     日照鋼鐵 酸洗 SAPH440 1.6*1250*C 11.925 4556 常州市
     寶鋼股份 酸洗 S355MC 1.60*1193*C 9.59 6136 常州市
     寶鋼股份 酸洗 S355MC 1.60*1193*C 11.01 6136 常州市
     馬鋼 酸洗 SAPH370(SAPH400) 1.60*1290*C 10.19 4756 常州市
     馬鋼 酸洗 SAPH370(SAPH400) 1.60*1290*C 10.2 4756 常州市
     馬鋼 酸洗 SAPH370(SAPH400) 1.60*1290*C 10.17 4756 常州市
     馬鋼 酸洗 SAPH370(SAPH400) 1.60*1290*C 10.24 4756 常州市
     華菱漣鋼 酸洗 SAPH440 1.8*1250*c 10.115 4556 常州市
     寶鋼股份 酸洗 QStE340TM 1.80*1100*C 9.39 5356 常州市
     唐鋼 酸洗 SAPH370 1.80*1250*C 10.17 4566 常州市
     唐鋼 酸洗 SAPH370 1.80*1250*C 10.11 4566 常州市
     唐鋼 酸洗 SAPH370 1.80*1250*C 10.68 4566 常州市
     唐鋼 酸洗 SAPH370 1.80*1250*C 10.1 4566 常州市
     唐鋼 酸洗 SAPH370 1.80*1250*C 10 4566 常州市
     唐鋼 酸洗 SAPH370 1.80*1250*C 10.81 4566 常州市
     唐鋼 酸洗 SAPH370 1.80*1250*C 10.6 4566 常州市
     唐鋼 酸洗 SAPH370 1.80*1250*C 10.48 4566 常州市
     韓國浦項 酸洗 SAPH400 2*1245*c 18.02 4606 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE500TM 2*1250*2500 3.907 5146 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE500TM 2*1250*c 10.09 4916 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE500TM 2*1250*c 9.73 4916 常州市
     武漢青山 酸洗 SAPH400 2*1250*c 11.65 4756 常州市
     武漢青山 酸洗 SAPH400 2*1250*c 11.38 4756 常州市
     鞍鋼股份 酸洗 SAPH440 2*1330*c 14.6 4676 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH440 2*1500*0 10.69 4626 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH440 2*1500*0 10.62 4626 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE500TM 2.0*1250*2500 2.96 5096 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE500TM 2.0*1250*2500 2.03 5076 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE500TM 2.0*1250*2500 1.319 5076 常州市
     梅鋼 酸洗 QStE500TM 2.0*1250*C 17.64 5706 常州市
     梅鋼 酸洗 QStE500TM 2.0*1250*C 17.54 5706 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE500TM 2.0*1250*C 6.15 5006 常州市
     寶鋼股份 熱軋 SAPH400 2.0*1250*C 19.81 4416 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH440 2.0*1250*C 10.65 4546 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH440 2.0*1250*C 10.69 4546 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH440 2.0*1250*C 10.74 4546 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH440 2.0*1250*C 10.78 4546 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH440 2.0*1250*C 10.65 4546 常州市
     首鋼 酸洗 SAPH440 2.00*1110*C 16.63 4606 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1200*C 9.2 4626 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1200*C 9.11 4626 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1200*C 9.25 4566 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1200*C 9.1 4566 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1200*C 9.06 4616 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1200*C 9.04 4616 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1200*C 9.06 4616 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1200*C 9.22 4596 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1200*C 9.76 4596 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1200*C 9.19 4616 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1200*C 9.08 4616 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1200*C 9.44 4616 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1200*C 9.19 4616 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1200*C 9.2 4616 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1200*C 9.07 4616 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1200*C 6.59 4596 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1200*C 9.24 4616 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1200*C 9.11 4596 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1200*C 9.62 4596 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1200*C 6.88 4596 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1200*C 6.82 4596 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1200*C 6.8 4596 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1200*C 9.64 4616 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1200*C 9.17 4616 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1200*C 6.65 4596 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1200*C 9.21 4616 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1200*C 9.43 4616 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1200*C 9.31 4616 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1200*C 9.22 4616 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1200*C 9.32 4596 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1200*C 9.24 4616 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1200*C 9.47 4616 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1200*C 9.47 4616 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1200*C 9.32 4616 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1200*C 9.47 4616 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1200*C 9.45 4616 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1200*C 9.32 4616 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1200*C 9.19 4616 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1200*C 9.46 4616 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1210*C 8.9 4566 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1210*C 9.23 4566 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1210*C 8.79 4566 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1210*C 9.26 4566 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1210*C 9.24 4546 常州市
     首鋼 酸洗 SAPH440 2.00*1219*C 14.55 4606 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1220*C 9.37 4596 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1220*C 10.03 4596 常州市
     馬鋼 酸洗 SAPH440 2.00*1221*C 11.59 4626 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1240*C 6.8 4596 常州市
     梅鋼 酸洗 QSTE500TM 2.00*1250*C 13.03 5756 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1250*C 9.67 4616 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1250*C 9.64 4596 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1250*C 9 4616 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1250*C 9.6 4586 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1250*C 9.47 4586 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1250*C 7.12 4606 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1250*C 6.75 4606 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1250*C 6.62 4606 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1250*C 9.7 4586 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1250*C 7 4586 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1250*C 6.69 4586 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1250*C 9.18 4566 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1250*C 9.37 4586 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1250*C 9.75 4586 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1250*C 9.51 4586 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1250*C 7 4586 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1250*C 9.67 4586 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1250*C 6.9 4586 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1250*C 6.54 4586 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1250*C 6.53 4586 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1250*C 6.5 4586 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1250*C 6.64 4586 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1250*C 9.77 4586 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1250*C 6.27 4586 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1250*C 6.98 4586 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1250*C 9.8 4586 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1250*C 6.75 4616 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1250*C 9.71 4566 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1250*C 15.91 4586 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1250*C 9.62 4616 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1250*C 9.7 4586 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1250*C 9.57 4596 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1250*C 9.79 4596 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1250*C 9.71 4616 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1250*C 9.6 4616 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1250*C 9.79 4616 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1250*C 9.69 4566 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1250*C 9.45 4586 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.00*1250*C 9.45 4586 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.00*1250*C 9.44 4606 常州市
     唐鋼 酸洗 SAPH370 2.00*1250*C 11.02 4396 常州市
     唐鋼 酸洗 SAPH370 2.00*1250*C 11 4396 常州市
     唐鋼 酸洗 SAPH370 2.00*1250*C 10.9 4416 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH400 2.00*1250*C 10.63 4446 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH400 2.00*1250*C 10.6 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 SAPH400(SAPH440) 2.00*1250*C 10.01 4576 常州市
     馬鋼 酸洗 SAPH440 2.00*1250*C 11.57 4616 常州市
     馬鋼 酸洗 SAPH440 2.00*1250*C 11.86 4626 常州市
     馬鋼 酸洗 SAPH440 2.00*1250*C 11.75 4626 常州市
     馬鋼 酸洗 SAPH440 2.00*1250*C 11.88 4626 常州市
     馬鋼 酸洗 SAPH440 2.00*1250*C 11.91 4626 常州市
     馬鋼 酸洗 SAPH370(SAPH400) 2.00*1250*C 10.22 4506 常州市
     馬鋼 酸洗 SAPH370(SAPH400) 2.00*1280*C 10.13 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 SAPH370(SAPH400) 2.00*1280*C 10.07 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 SAPH370(SAPH400) 2.00*1280*C 10.05 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 SAPH370(SAPH400) 2.00*1280*C 13.45 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 SAPH370(SAPH400) 2.00*1280*C 11.41 4436 常州市
     馬鋼 酸洗 SAPH370(SAPH400) 2.00*1280*C 12.29 4436 常州市
     馬鋼 酸洗 SAPH370(SAPH400) 2.00*1280*C 12.3 4436 常州市
     寶鋼股份 酸洗 QStE420TM 2.000*1270*C 12.11 5896 常州市
     寶鋼股份 酸洗 QStE500TM 2.02~2.0*1250*C 11.59 6206 常州市
     馬鋼 酸洗 SAPH400(SAPH440) 2.10*1413*C 11.5 4546 常州市
     馬鋼 酸洗 SAPH400(SAPH440) 2.10*1413*C 12.11 4546 常州市
     梅鋼 酸洗 SAPH440 2.2*1332*0 19.99 5256 常州市
     梅鋼 酸洗 SAPH440 2.2*1354*0 19.63 5256 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1200*C 9.19 4506 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1200*C 6.83 4516 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1200*C 6.89 4516 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1200*C 6.69 4516 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1200*C 9.07 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1200*C 9.08 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1200*C 8.99 4506 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1200*C 9.06 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1200*C 9.37 4506 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1200*C 9.69 4506 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1200*C 9.7 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1200*C 9.63 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1200*C 9.02 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1200*C 9.09 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1200*C 9.65 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1200*C 9.66 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1250*C 7.59 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1250*C 9.67 4506 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1250*C 9.36 4506 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1250*C 9.81 4506 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1250*C 9.45 4506 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1250*C 9.11 4496 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1250*C 9.04 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1250*C 9.73 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1250*C 8.82 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.30*1250*C 7.08 4506 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.30*1250*C 7.11 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.30*1250*C 9.12 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.30*1250*C 7.08 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1250*C 9.82 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.30*1250*C 9.28 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.30*1250*C 9.75 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.30*1250*C 9.74 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.30*1250*C 9.15 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1250*C 9.22 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1250*C 9.68 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1250*C 8.91 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1250*C 9.96 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1250*C 9.74 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1250*C 9.15 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.30*1250*C 9.62 4506 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.30*1250*C 7.02 4506 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1250*C 7.88 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.30*1250*C 9.68 4506 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1250*C 9.3 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.30*1250*C 6.85 4506 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1250*C 9.81 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1250*C 9.83 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1250*C 9.33 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.30*1250*C 8.91 4506 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.30*1250*C 9.89 4506 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.30*1250*C 7.14 4506 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.30*1250*C 9.58 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1250*C 9.84 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1250*C 9.83 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.30*1250*C 9.49 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.30*1250*C 9.24 4526 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.30*1250*C 6.92 4526 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.30*1250*C 9.24 4526 常州市
     唐鋼 酸洗 SAPH370 2.30*1250*C 11.11 4376 常州市
     唐鋼 酸洗 SAPH370 2.30*1250*C 10.7 4376 常州市
     唐鋼 酸洗 SAPH370 2.30*1250*C 11.01 4376 常州市
     唐鋼 酸洗 SAPH370 2.30*1250*C 10.91 4376 常州市
     唐鋼 酸洗 SAPH370 2.30*1250*C 11.03 4376 常州市
     唐鋼 酸洗 SAPH370 2.30*1250*C 11.01 4376 常州市
     唐鋼 酸洗 SAPH370 2.30*1250*C 10.87 4376 常州市
     唐鋼 酸洗 SAPH370 2.30*1250*C 10.87 4376 常州市
     梅鋼 酸洗 QStE340TM 2.4*1145*C 21.13 4506 常州市
     梅鋼 酸洗 SAPH400 2.4*1280*C 10.17 4706 常州市
     梅鋼 酸洗 SAPH400 2.4*1280*C 10.34 4706 常州市
     梅鋼 酸洗 SAPH400 2.4*1280*C 10.09 4706 常州市
     寶鋼股份 酸洗 QStE340TM 2.40*1108*C 11.5 4700 常州市
     寶鋼股份 酸洗 TL1406 2.5*1125*c 3.635 5241 常州市
     梅鋼 酸洗 QStE380TM 2.5*1250*C 22.96 5286 常州市
     馬鋼 酸洗 SAPH440 2.5*1250*c 12.06 4466 常州市
     沙鋼 酸洗 SAPH440 2.5*1250*c 10.76 4486 常州市
     沙鋼 酸洗 SAPH440 2.5*1250*c 10.79 4486 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH370 2.5*1250*C 10.43 4336 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH370 2.5*1250*C 10.42 4336 常州市
     唐鋼 酸洗 SAPH440 2.5*1250*C 10.95 4376 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH370 2.5*1500*C 10.43 4336 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH370 2.5*1500*C 10.55 4336 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH370 2.5*1500*C 10.49 4336 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH370 2.5*1500*C 10.61 4336 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH370 2.5*1500*C 10.7 4336 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH370 2.5*1500*C 10.62 4336 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1200*C 7.15 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1200*C 7.25 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1200*C 7.56 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1200*C 7.19 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1200*C 6.57 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1200*C 6.79 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1200*C 9.49 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1200*C 6.46 4496 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1200*C 6.85 4496 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1200*C 6.66 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1200*C 6.51 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1200*C 6.88 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1200*C 6.87 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1200*C 9.03 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1200*C 7.13 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1200*C 6.87 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1200*C 6.99 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1200*C 6.96 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1200*C 7.02 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1200*C 6.9 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1200*C 7.13 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1200*C 6.62 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1200*C 9.1 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1200*C 6.79 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1200*C 6.9 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1220*C 9.33 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1250*C 6.99 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1250*C 7.05 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1250*C 6.99 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1250*C 9.12 4426 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1250*C 9.59 4426 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1250*C 7.21 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1250*C 6.97 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1250*C 7.21 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1250*C 7.25 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1250*C 7.22 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1250*C 9.97 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1250*C 7.24 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1250*C 6.92 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1250*C 6.82 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1250*C 6.85 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1250*C 9.89 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1250*C 6.66 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1250*C 9.24 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1250*C 9.44 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1250*C 6.96 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1250*C 6.87 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1250*C 6.95 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1250*C 6.84 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1250*C 6.79 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1250*C 7.2 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1250*C 9.27 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1250*C 9.08 4426 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1250*C 9.79 4426 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1250*C 9.08 4426 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1250*C 9.01 4426 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1250*C 9.21 4426 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1250*C 9.55 4426 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1250*C 9.8 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1250*C 9.35 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1250*C 9.75 4426 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1250*C 9.21 4426 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1250*C 9.23 4426 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1250*C 6.23 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1250*C 9.27 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1250*C 8.96 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1250*C 6.73 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1250*C 6.78 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1250*C 9.36 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1250*C 9.78 4426 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1250*C 9.9 4426 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1250*C 9.82 4426 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1250*C 9.22 4426 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1250*C 9.22 4426 常州市
     唐鋼 酸洗 SAPH440 2.50*1250*C 10.9 4466 常州市
     唐鋼 酸洗 SAPH440 2.50*1250*C 10.9 4466 常州市
     唐鋼 酸洗 SAPH440 2.50*1250*C 10.7 4466 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH400 2.50*1250*C 10.68 4366 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH400 2.50*1250*C 10.8 4366 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH370 2.50*1250*C 10.35 4306 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH400 2.50*1250*C 10.61 4366 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH370 2.50*1250*C 10.41 4306 常州市
     馬鋼 酸洗 SAPH400(SAPH440) 2.50*1250*C 10.01 4396 常州市
     馬鋼 酸洗 SAPH400(SAPH440) 2.50*1250*C 10.06 4396 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH440 2.50*1250*C 10.58 4345 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH440 2.50*1250*C 10.69 4345 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH440 2.50*1250*C 10.83 4345 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH440 2.50*1250*C 10.5 4345 常州市
     寶鋼股份 酸洗 QSTE500TM 2.50*1276*C 9.52 6556 常州市
     寶鋼股份 酸洗 QSTE500TM 2.50*1276*C 12.13 6556 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1280*C 6.44 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.50*1280*C 6.64 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1290*C 7.56 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1290*C 7.17 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1290*C 7.21 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1290*C 7.4 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1290*C 7.15 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1320*C 7.5 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1320*C 7.32 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1320*C 7.13 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1500*C 8.05 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1500*C 9.36 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1500*C 8.85 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1500*C 9.21 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1500*C 9.43 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1500*C 9.35 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1500*C 9.36 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1500*C 9.08 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1500*C 9.38 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1500*C 9.38 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1500*C 9.28 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1500*C 8.95 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1500*C 8.92 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1500*C 9.39 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1500*C 9.32 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1500*C 9.01 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1500*C 9.29 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1500*C 9.03 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1500*C 9.41 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1500*C 9.21 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1500*C 8.95 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1500*C 8.96 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1500*C 9.38 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1500*C 9.16 4506 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.50*1500*C 9.11 4506 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH400 2.50*1500*C 10.48 4366 常州市
     寶鋼股份 酸洗 QStE380TM 2.50*955*C 7.36 4850 常州市
     馬鋼 酸洗 SAPH440 2.55*1334*C 11.06 4416 常州市
     寶鋼股份 酸洗 SAPH370 2.6*1380*c 13.74 4986 常州市
     馬鋼 酸洗 SAPH370(SAPH400) 2.60*1176*C 10.29 4336 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.60*1250*C 7.19 4496 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.60*1250*C 7.22 4486 常州市
     馬鋼 酸洗 SAPH440 2.60*1410*C 13.77 4476 常州市
     梅鋼 熱軋 SAPH440 2.75*1250*2220 14.364 4106 常州市
     梅鋼 熱軋 SAPH440 2.75*1250*2220 12.81 4106 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.80*1020*C 8.73 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.80*1020*C 8.21 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.80*1020*C 8.16 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.80*1020*C 8.92 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.80*1020*C 8.24 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 2.80*1020*C 9.44 4446 常州市
     馬鋼 酸洗 SAPH440 2.80*1250*C 10.08 4446 常州市
     寶鋼股份 酸洗 SP231-440PQ 2.87*1108*C 11.27 5386 常州市
     寶鋼股份 酸洗 SAPH440 2.9*1390*0 10.2 4606 常州市
     唐鋼 酸洗 SAPH440 2.90*1250*C 10.97 4416 常州市
     寶鋼股份 酸洗 SAPH440 2.90*1306*C 13.95 4600 常州市
     寶鋼股份 酸洗 QStE380TM 2.90*1378*C 21.42 4750 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 2.95*1250*C 10.25 4426 常州市
     梅鋼 酸洗 QStE380TM 3*1250*C 23.06 5286 常州市
     梅鋼 酸洗 QStE380TM 3*1250*C 22.44 5286 常州市
     馬鋼 酸洗 SAPH440 3*1250*c 11.22 4386 常州市
     馬鋼 酸洗 SAPH440 3*1250*c 11.09 4386 常州市
     馬鋼 酸洗 SAPH440 3*1250*c 10.68 4386 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH440 3.0*1250*C 10.75 4396 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH440 3.0*1250*C 10.62 4396 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH440 3.0*1250*C 10.59 4396 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH440 3.0*1250*C 10.54 4396 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH370 3.0*1250*C 10.73 4276 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH370 3.0*1250*C 10.77 4276 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH370 3.0*1250*C 10.74 4276 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH370 3.0*1250*C 10.66 4276 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH370 3.0*1250*C 10.68 4276 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH370 3.0*1250*C 10.71 4276 常州市
     沙鋼 酸洗 SAPH440 3.0*1250*C 11.41 4426 常州市
     沙鋼 酸洗 SAPH440 3.0*1250*C 12.07 4396 常州市
     沙鋼 酸洗 SAPH440 3.0*1250*C 11.3 4396 常州市
     沙鋼 酸洗 SAPH440 3.0*1250*C 11.57 4426 常州市
     沙鋼 酸洗 SAPH440 3.0*1250*C 11.83 4396 常州市
     沙鋼 酸洗 SAPH440 3.0*1250*C 11.87 4396 常州市
     沙鋼 酸洗 SAPH440 3.0*1250*C 11.76 4426 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH370 3.0*1500*C 10.38 4276 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH370 3.0*1500*C 10.52 4276 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH370 3.0*1500*C 10.55 4276 常州市
     包鋼 酸洗 SAPH370 3.0*1500*C 10.47 4276 常州市
     日照鋼鐵 酸洗 SAPH440 3.0*1500*C 11.74 4346 常州市
     日照鋼鐵 酸洗 SAPH440 3.0*1500*C 11.33 4346 常州市
     寶鋼股份 酸洗 S500MC 3.00*1100*C 16.77 6236 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 3.00*1200*C 9.41 4396 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 3.00*1200*C 8.79 4496 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 3.00*1200*C 8.93 4496 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 3.00*1200*C 8.46 4496 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 3.00*1200*C 9.52 4496 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE380TM(QSTE420TM) 3.00*1200*C 9.75 4496 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 3.00*1200*C 6.93 4396 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 3.00*1200*C 6.95 4396 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 3.00*1200*C 6.91 4396 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 3.00*1200*C 6.59 4396 常州市
     馬鋼 酸洗 QSTE340TM(QSTE380TM) 3.00*1200*C 7.19 4396